Chantelle Kompier

Gezonder Beter worden, zijn en blijven, heeft te maken met het vinden en behouden van de juiste lichamelijke en geestelijke balans.

Integrale Orthomoleculaire therapie volgens de klinische Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op het behandelen van de oorzaken van uw gezondheidsklachten en niet louter op de symptomen, én met de focus op oplossingen i.p.v. klachten. Passend individueel advies en persoonlijke gesprekken samen met uitgebreide, onderbouwde uitleg en uw oplossingsgerichte instelling zijn ons succes. Niemand is immers hetzelfde, van binnen niet, van buiten niet en zelfs niet met een gelijke diagnose.

Als afgestudeerde en gediplomeerde in o.a. de volgende disciplines; Medisch therapeut, Orthomoleculair Therapeut, klinisch Therapeut in de Psycho-Neuro-Immunologie, DNA & Nutrigenomics specialist, SFBT therapeut: oplossingsgerichte psychotherapeut,  Gewicht- , Sport-, Detoxtherapeut, Natuurgeneeskundige, Kruidengeneeskundige ofwel fytotherapeut, Enzymspecialist, Hormoon & Zwanger specialist en Diëtist n.p. zal ik in eerste instantie aandacht schenken aan uw voeding, psyche en leefstijl, uw keuzes daarin en de juiste, passende kwaliteit van al deze energie in uw sociale omgeving.

Met de orthomoleculaire geneeskunde én de verbanden tussen Epigenetica, uw DNA, psyche, neurologie, endocrinologie en uw immuunsysteem adviseer ik u hoe uw lichaam te voorzien van úw juiste en optimale hoeveelheid van alle natuurlijke, dan wel biochemische stoffen passend in uw individu, leefomgeving en leefstijl. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van aanwezigheid van o.a. juiste enzymen, hormonen, vitaminen, essentiële voedingsstoffen, mineralen én afwezigheid van ontstekingen, afvalstoffen, toxinen en blessures. Naast gezonde, voor u passende voeding worden waar nodig specifieke voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen, hormonen, kruiden, enzymen ingezet als ook mijn oplossingsgerichte psychologische coaching en bijvoorbeeld ademhalingstechnieken of een op maat beweegschema geadviseerd, altijd gericht op uw persoonlijke doel.

We noemen dit ook wel Systeemdenken. In de huidige Westerse geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder verbanden te zoeken, dat is vaak gunstig maar daardoor kunnen ziektebeelden soms niet optimaal behandeld worden. Dat het in de wetenschap ook anders kan bewijzen de systeembiologie en de economische wetenschappen, hierbij bestaat het systeemdenken al jaren als een volkomen geaccepteerde wetenschappelijke benadering. Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen de evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziek-zijn=pathologie te kunnen verklaren.

Er zijn talloze goede wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat o.a. gezonde voeding, beweging, hartcoherentie ademen, EFT, EMDR, psychotherapie, leefstijlaanpassingen en inname van vitaminen, mineralen, aminozuren en kruiden van nut en belang zijn. Onderzoeken en methoden uit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie: Wetenschappelijke en evidence en practice based leer van de relatie tussen uw psyche, zenuwstelsel, endocrinologie, immuunsysteem en het ontstaan van uw klachten en mogelijke verbeteringen, pas ik toe zodat uw doelen begrijpelijker en haalbaar worden. Zoveel mogelijk leg ik u uw symptomen, klachten en oorzaken uit opdat u zelf begrijpt wat u zelf gemotiveerd gaat doen. Bij psychische oorzaken pas ik zogenaamde oplossingsgerichte therapie (SFBT) toe of verwijs ik u naar vertrouwde eerste of tweedelijns collega’s. De bewezen onderbouwing van mijn werk en adviezen is voor mij van groot belang. Hiermee is mijn passie en doel het beste omschreven: het combineren van harde (ratio, biochemie, wetenschappelijke) kennis en zachte (psyche, luisteren, gevoel) vaardigheden, oftewel:

“Hard Science, Soft Skills”

Uiteraard zorg ik continu dat mijn kennis op een hoogwaardig peil is en blijft d.m.v. frequente hoogwaardige bijscholingen, verdiepingscursussen en post HBO opleidingen. Hiernaast verdiep ik mij graag met grote interesse in de biochemie, Nutrigenomics en (Epi)Genetica, maar ook in Traditional Chinese Medicine, Ayurvedische inzichten en NLP technieken; oftewel Integrale Geneeskunde.
Daarnaast ben ik voorzitter van de artsen- en therapeuten beroepsvereniging MBOG welke zich inzet voor wetenschappelijke onderzoeken, hoogwaardige beroepsopleidingen in de Orthomoleculaire en Integrale geneeskunde en om het hoogwaardige kennisniveau van MBOG leden op peil te houden én te verhogen.

Voor Chantelle Kompier kunt u via onderstaande button zelf een afspraak maken.

 

AFSPRAAK1