Chantelle Kompier
Orthomoleculair PNI Therapeut

Gezonder Beter worden, zijn en blijven, heeft te maken met het vinden en behouden van de juiste lichamelijke en geestelijke balans.

Integrale orthomoleculaire therapie volgens de klinische Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op het behandelen van de oorzaken van uw gezondheidsklachten en niet louter op de symptomen, én met de focus op oplossingen i.p.v. klachten. Passend individueel advies en persoonlijke gesprekken samen met uitgebreide, onderbouwde uitleg en uw oplossingsgerichte instelling zijn ons succes. Niemand is immers hetzelfde, van binnen niet, van buiten niet en zelfs niet met een gelijke diagnose.

Als HBO afgestudeerd, erkend, medisch gediplomeerd therapeut, Orthomoleculair therapeut volgens de klinische psycho-neuro-immunologie, DNA professional ((epi)genetica), SFBT psychotherapeut (oplossingsgerichte psychotherapie),  Gewicht-Afslank & Sportconsulent, Detoxtherapeut, Natuurgeneeskundige (kruidengeneeskunde), Diëtist n.p. zal ik in eerste instantie aandacht schenken aan uw voeding, psyche en leefstijl, uw keuzes daarin en de juiste, passende kwaliteit van al deze energie.

Met de orthomoleculaire geneeskunde én de verbanden tussen o.a. DNA, psyche, neurologie, endocrinologie en uw immuunsysteem adviseer ik u hoe uw lichaam te voorzien van úw juiste en optimale hoeveelheid van alle natuurlijke, dan wel biochemische stoffen passend in uw biochemische individu, leefomgeving en leefstijl. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van aanwezigheid van o.a. juiste enzymen, hormonen, vitaminen, essentiële voedingsstoffen, mineralen én afwezigheid van o.a. afvalstoffen, toxinen en blessures. Naast gezonde, voor u passende voeding worden waar nodig specifieke voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen, hormonen, kruiden, enzymen ingezet als ook mijn oplossingsgerichte psychologische coaching en bijvoorbeeld ademhalingstechnieken of een op maat beweegschema geadviseerd, altijd gericht op uw persoonlijke doel.

We noemen dit ook wel Systeemdenken. In de huidige Westerse geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder verbanden te zoeken, dat is vaak gunstig maar daardoor kunnen ziektebeelden soms niet optimaal behandeld worden. Dat het in de wetenschap ook anders kan bewijzen de systeembiologie en de economische wetenschappen hierbij bestaat het systeemdenken al jaren als een volkomen geaccepteerde wetenschappelijke benadering. Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen de evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziek-zijn=pathologie te kunnen verklaren.

Er zijn talloze goede wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat o.a. gezonde voeding, beweging, hartcoherentie ademen, EFT, EMDR, psychotherapie, leefstijlaanpassingen en inname van vitaminen, mineralen, aminozuren en kruiden van nut en belang zijn. Onderzoeken en methoden uit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie; leer van de relatie tussen uw psyche, zenuwstelsel, endocrinologie, immuunsysteem en het ontstaan van uw klachten en mogelijke verbeteringen, pas ik toe zodat uw doelen begrijpelijker en haalbaar worden.Zoveel mogelijk leg ik u uw symptomen, klachten en oorzaken uit opdat u zelf begrijpt wat te gaan doen. Bij psychische oorzaken pas ik zogenaamde oplossingsgerichte therapie (SFBT) toe of verwijs ik u naar vertrouwde eerste of tweedelijns collega’s. De bewezen onderbouwing van mijn werk en adviezen is voor mij van groot belang. Hiermee is mijn passie en doel het beste omschreven: het combineren van harde (ratio, biochemie, wetenschappelijke) kennis en zachte (psyche, luisteren, gevoel) vaardigheden, oftewel:

“Hard Science, Soft Skills”

Uiteraard zorg ik continu dat mijn kennis op een hoogwaardig peil blijft en is d.m.v. frequente hoogwaardige bijscholingen, verdiepingscursussen en aanvullende post HBO opleidingen. Hiernaast verdiep ik mij graag met grote interesse in de biochemie, Nutrigenomics en (Epi)Genetica, maar ook in Chinese Traditionele Geneeskunde, Ayurvedische inzichten en NLP technieken.
Tevens ben ik vice-voorzitter van de artsen- en therapeuten vereniging MBOG welke zich o.a. inzet voor de wetenschappelijke onderzoeken en hoogwaardige opleidingen in de Orthomoleculaire geneeskunde en om het hoogwaardige kennisniveau van MBOG leden op peil te houden én te verhogen.

Voor Chantelle Kompier kunt u via onderstaande button als bestaande relatie zelf een afspraak maken.

Helaas is er momenteel vanwege een te lange wachttijd een tijdelijke stop ingelast voor nieuwe cliënten tot medio 2019, excuses voor dit ongemak.

AFSPRAAK1