Chantelle Kompier

Integrale Orthomoleculaire therapie

Het behandelen van de oorzaken

Integrale Orthomoleculaire therapie volgens de klinische Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op het behandelen van de oorzaken van uw gezondheidsklachten en niet louter op de symptomen, én met de focus op oplossingen i.p.v. klachten. Passend individueel advies en persoonlijke gesprekken samen met uitgebreide, onderbouwde uitleg en uw oplossingsgerichte instelling zijn ons succes. Niemand is immers hetzelfde, van binnen niet, van buiten niet en zelfs niet met een gelijke diagnose.

Therapeut, docent en specialist

Met zeer uitgebreide kennis

Als afgestudeerde en gediplomeerde in o.a. de volgende disciplines; Medisch therapeut, Orthomoleculair Therapeut, klinisch Therapeut in de Psycho-Neuro-Immunologie, Psychosociaal therapeut, DNA & Nutrigenomics specialist, SFBT therapeut: oplossingsgerichte psychosociaal therapeut,  Gewicht- , Sport-, Detoxtherapeut, Sofrologe, Natuurgeneeskundige, Kruidengeneeskundige, Enzymspecialist, Hormoon & Zwanger specialist, Dietist niet praktiserend, EFT specialist i.o.  zal ik voor u passende aandacht schenken aan uw voeding, psyche en leefstijl, uw keuzes daarin en de juiste, passende kwaliteit van al deze energie in uw sociale omgeving.

Systeemdenken

Altijd gericht op uw persoonlijke doel

Met behulp van de orthomoleculaire leefstlijlgeneeskunde én de verbanden tussen epigenetica, DNA, psychologie, neurologie, endocrinologie en het immuunsysteem adviseer ik hoe uw lichaam te voorzien van úw juiste optimale hoeveelheid van alle natuurlijke, biochemische stoffen passend in uw leefomgeving en leefstijl. Dat wil zeggen dat er sprake mag zijn van aanwezigheid van o.a. juiste enzymen, hormonen, vitaminen, essentiële voedingsstoffen, mineralen én een afwezigheid van ontstekingen, afvalstoffen, toxinen en blessures. Naast gezonde passende voeding en leefstijl worden waar nodig specifieke stoffen in de vorm van voedingssupplementen, hormonen, kruiden, enzymen of medicatie ingezet als ook  oplossingsgerichte psychologische coaching en bijvoorbeeld ademhalingstechnieken of een op maat beweegschema geadviseerd, altijd gericht op uw persoonlijke doel.

We noemen dit ook wel Systeemdenken. In de huidige Westerse geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder verbanden te zoeken, dat is vaak gunstig maar daardoor kunnen ziektebeelden soms niet optimaal behandeld worden. Dat het in de wetenschap ook anders kan bewijzen de systeembiologie en de economische wetenschappen, hierbij bestaat het systeemdenken al jaren als een volkomen geaccepteerde wetenschappelijke benadering. Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen de evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziek-zijn=pathologie te kunnen verklaren.

We spreken dan ook liever van echte gezondheidszorg i.p.v. wat eigenlijk ziektezorg is….

Het combineren van harde kennis en zachte vaardigheden

Hard Science, Soft Skills

Er zijn talloze goede wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat o.a. gezonde voeding, beweging, hartcoherentie ademen, EFT, EMDR, psychotherapie, leefstijlaanpassingen en inname van vitaminen, mineralen, aminozuren en kruiden van nut en belang zijn. Onderzoeken en methoden uit de klinische Psycho-Neuro-Immunologie: Wetenschappelijke en evidence en practice based leer van de relatie tussen uw psyche, zenuwstelsel, endocrinologie, immuunsysteem en het ontstaan van uw klachten en mogelijke verbeteringen, pas ik toe zodat uw doelen begrijpelijker en haalbaar worden. Zoveel mogelijk leg ik u uw symptomen, klachten en oorzaken uit opdat u zelf begrijpt wat u zelf gemotiveerd gaat doen. Bij psychische oorzaken pas ik zogenaamde oplossingsgerichte therapie (SFBT) toe of verwijs ik u naar vertrouwde professionele collega’s. De bewezen onderbouwing van mijn werk en adviezen is voor mij van groot belang. Hiermee is mijn passie en doel het beste omschreven: het combineren van harde (ratio, biochemie, wetenschappelijke) kennis en zachte (psyche, luisteren, gevoel) vaardigheden, oftewel:

Hard Science, Soft Skills

Uiteraard zorg ik continu dat mijn kennis op een hoogwaardig peil is en blijft d.m.v. frequente hoogwaardige bijscholingen, verdiepingscursussen en (post) hbo opleidingen. Hiernaast verdiep ik mij graag met grote interesse in biochemie, Nutrigenomics en (Epi)Genetica, maar ook in Ayurveda, yoga, EFT, sofrologie en psychologische stromingen samengevat in Integrale Geneeskunde.

Daarnaast geef ik met veel plezier en enthousiasme les aan leergierige studenten bij diverse (post) Hbo SNRO erkende opleidingsinstituten.

Tevens ben ik voorzitter van de artsen- en therapeuten beroepsvereniging MBOG welke zich inzet voor wetenschappelijke onderzoeken, hoogwaardige beroepsopleidingen in de Orthomoleculaire en Integrale geneeskunde en om het hoogwaardige kennisniveau van MBOG leden op peil te houden én te verhogen. Lees een persoonlijk interview voor het magazine MBOG editie 3-2019 interview Chantelle Kompier