Investeer in jezelf!

Hoeveel

 • Intake
  € 149
 • Afspraak
  € 99
 • Schriftelijk persoonlijk adviesplan
  € 49
  Persoonlijk, uitgebreid, schriftelijk advies incl. o.a. voeding, suppletie, medicatie-interacties, leefstijl, mindfulness, adem, beweging, intermittent living, werkingsmechanismes, PNI.
 • Extern laboratorium onderzoek verwerking
  € 39
  Aanvraag, uitwerking en schriftelijke terugkoppeling bloed- of fecesonderzoek. Exclusief separate factuur van laboratorium.

Werkzaamheden worden bij eventuele onduidelijkheden naar daadwerkelijke spreek- en uitwerktijd door belast. Wij geven je graag veel tijd en energie en zien daar graag een tijdige digitale betaling voor terug.

Restant van niet vergoede consult- en onderzoekskosten kun je bij je belastingaangifte als ziektekosten opvoeren, coaching kun je als studie of zakelijke kosten opvoeren en voor bepaalde ziektebeelden en voedingsaanpassingen kun je een vast bedrag aan dieetkosten per jaar aftrekken.

Een investering in jezelf én indien aanvullend verzekerd bieden de meeste zorgverzekeraars jou een vergoeding.

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.  Gezonder Beter facturen en die van externe onderzoeksinstanties vallen niet onder het eigen risico.

Je zendt altijd zelf nog de factuur van Gezonder Beter aan je zorgverzekeraar, werkgever of gemeente voor een eventuele vergoeding. Gezonder Beter maakt geen financiële afspraken met externe partijen en waarborgt daarmee onafhankelijkheid, beroepsgeheim en uw privacy.

Gezonder Beter waarborgt zeker wel kwaliteit, volgt de actuele wetgeving en staat o.a. vermeld in de Zorgzoeker, is lid van de (beroeps)verenigingen MBOG, KAB, RBCZ en is o.a. ingeschreven in de kwaliteitsregisters PeopleCert, ARCOS, CRKBO en VektisAGB.

G-W2FSSG0FF-X