Levend Bloed Analyse

Bij Levend Bloed Analyse (LBA) worden middels een vingerprik enkele druppels bloed afgenomen en direct onder een speciale microscoop bekeken.

Dit bloed wordt direct ‘levend’ bekeken, waarbij uiterlijk, beweging en interactie allerlei aspecten duidt. Een aantal aspecten die zo zijn te detecteren:
– bloedarmoede (oftewel functionele status van foliumzuur, vitamine B12, ijzer, vitamine C)
– algemeen functioneren van darmen, lever, milt, nieren, immuunsysteem en bloedaanmaak
– kwaliteit van de vetzuren (vooral met betrekking tot de celmembranen)
– aanwezigheid van (teveel) afvalstoffen, toxines en zware metalen
– aanwezigheid van ziekteverwekkers
– indicaties van diverse aandoeningen, zoals aderverkalking, jicht-aanleg, allergieën, oxidatieve belasting

LBA is om allerlei redenen niet te vergelijken met een regulier bloedonderzoek. Bij beide is bloed de basis, en bij beide is het een momentopname. Bij regulier bloedonderzoek worden tal van waarden bepaald: specifiek, gedetailleerd en objectief.

De aanvragende arts dient echter (vanwege de kosten) expliciet aan te geven wat dient te worden onderzocht, waardoor nogal eens dingen buiten het zicht blijven die interessant hadden kunnen zijn. Daarnaast is het bloed – ten tijde van dat het daadwerkelijk wordt onderzocht – al een paar dagen oud, hetgeen op sommige aspecten in principe een vertekend beeld zal geven.

Voordelen van LBA

LBA geeft vooral een totaalbeeld, dat primair zinvol is om in korte tijd te bepalen in welke richting verder dient te worden gezocht, bijvoorbeeld door gerichte vragen te stellen, met andere apparatuur gericht te zoeken of een ontlastingsonderzoek te laten uitvoeren.

De observatie en interpretatie gebeuren direct na de vingerprik. Dit geeft een beeld dat dicht bij de realiteit in het lichaam ligt, vooral de dynamiek in de eerste paar minuten kan veel duiden.
Therapeut en cliënt kunnen interactief overleggen over hetgeen er wordt gezien. Ook kunnen de waarnemingen plus het praten er over leiden tot aanvullende informatie die relevant is voor de behandeling. LBA laat een aantal functionele aspecten zien die met regulier onderzoek minder aan bod komen, dan wel aparte onderzoeken vergen. Voorbeelden: de activiteit en variëteit van de witte bloedcellen, oxidatieve belasting, de soepelheid van celmembranen (omega-vetzuren), algemene functioneren van organen, en de aanwezigheid van bepaalde ziekteverwekkers.
Het belangrijkste hierbij is wellicht wel dat wordt gekeken naar de kwaliteit van de cellen zelf in plaats van bloedwaarden die iets zouden moeten zeggen over de cellen. Méér dan incidenteel komen er cliënten waarbij de bloedwaarden ‘goed’ zijn, maar waarbij de cellen een heel ander beeld geven. De betreffende stof komt dan blijkbaar onvoldoende de cel in. Vroeger paste uw huisarts de LBA nog zelf toe in de huisartsen praktijk.

Werkwijze

Er worden video-opnamen en foto’s gemaakt, zodat later kan worden vergeleken of nader worden geanalyseerd. Daarbij ontvangt u schriftelijk uw toelichting en adviezen en deze beelden.
In algemene zin heeft LBA als nadelen dat de interpretatie veel subjectiever is, oftewel afhankelijk van de kunde en de integriteit van de therapeut.