Wat is klinische PNI Therapie? Het waarom van het hoe…

PNI-therapie staat voor Psycho-Neuro-Immunologie therapie en is een geneeswijze die ervan uitgaat dat er binnen de mens een wisselwerking is tussen alle organen in het lichaam én tussen de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, spieren en het hormoonsysteem. Daarnaast gaat men uit van de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.

Er wordt gekeken naar eetgedrag, beweging, sociale omstandigheden (gezin, familie, werk), leefstijl (stress, slaapritme, ontspanning), en invloeden van buitenaf. Door (meestal langdurige) verstoring van het evenwicht tussen één of meerdere van deze variabelen ontstaat een disbalans: ” ziekte ervaren”.

Bij PNI-therapie wordt gezocht naar de oorzaak van het verminderde prestatievermogen van het lichaam, in plaats van alleen symptomen te bestrijden. Door deze oorzaken in kaart te brengen, te verminderen of weg te nemen, kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden tot een optimaler, gezondere, verbeterde situatie. Deze symptomen en hun oorzaak en gevolgen worden louter op wetenschappelijk basis bekeken, echter deze worden naar uw persoon als individu vertaald.

Zie bijvoorbeeld een mooi artikel op mens-en-gezondheid.infonu.nl 

“de kleinste verandering maakt het grootste verschil”

De Psycho-Neuro-Immunologie (PNI) is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van emoties (“psycho”) en het zenuwstelsel (“neuro”) op het immuunsysteem (“immuno”). Het gaat dus over ziek-en-beter-worden: elke ziekte begint bij een falend immuunsysteem.

Het zenuwstelsel en de psyche hebben grote invloed op het immuunsysteem. Alle systemen in het lichaam, zoals de hersenen, de spijsvertering, het hart- en vaatstelsel, het spierstelsel en het immuunsysteem, communiceren voortdurend met elkaar. Als er iets mis gaat in één systeem, dan kan dat leiden tot een verstoring in een ander systeem. Een psychische stoornis zoals depressiviteit of een stoornis in het immuunsysteem zoals een allergie, kan ontstaan doordat er in de darmen iets mis is gegaan. Darmklachten kunnen op hun beurt weer veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een tekort aan energie als gevolg van stress.

De PNI kijkt nooit alleen naar symptomen, maar zoekt naar de oorzaak van het ontstaan van de symptomen: wanneer zijn ze ontstaan, welke factoren en omstandigheden hebben een rol gespeeld bij het ontstaan ervan, welke onderliggende systemen kunnen een rol spelen? Hiervoor is gedegen kennis van anatomie, fysiologie en biochemie vereist. Deze drie pijlers nemen dan ook een belangrijke plek in binnen de PNI.

Om tot een diagnose te komen, worden in de PNI de klachten in een uitgebreid vraaggesprek in kaart gebracht. Soms zijn aanvullende testen nodig, zoals een darmmicrobioom onderzoek of bloedtesten. Er wordt gezocht naar de meest waarschijnlijke diagnose, waarop een individueel therapie-advies van voeding, voedingssupplementen, beweging en leefstijl wordt gebaseerd. Deze therapie wordt in vervolgafspraken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Voeding neemt een centrale plek in binnen de PNI: “Wat dan ook de vader van een ziekte is, de moeder is altijd een verkeerde voeding.”

Dit eeuwenoude principe van Hippocrates vormt de grondslag voor de orthomoleculaire therapie volgens de PNI. Zowel voeding als voedingsstoffen in de vorm van supplementen kunnen processen in het lichaam terug in balans brengen waardoor aandoeningen kunnen genezen.

Naast voeding spelen slaap, ontspanning en beweging een belangrijke rol. Al deze elementen samen, gecombineerd met af en toe eens lekker uit je comfortzone stappen, vormen de basis van de PNI-behandeling.

Gezonder Beter behandelingen en adviezen zijn gebaseerd op PNI-inzichten. Dat betekent dat alle elementen daarin een plaats hebben en dat u een integrale aanpak leert om uw leefstijl te veranderen en uw chronische gezondheidsklachten te verlichten. Binnen de Psycho-Neuro-Immunologie bestaan een aantal stromingen die ieder op zich een meerwaarde bieden. De visie van Gezonder Beter is dat PNI een onderdeel is van regeneratieve intergrale geneeskunde. Een wetenschap die voeding, beweging en andere natuurlijke én niet-natuurlijke interventies als waardevol beschouwt; interventies die via regulatie van communicatiemechanismen het (epi) genetisch proces positief beinvloeden.