Familiaire Hypercholesterolemie | FH

Familiaire hypercholesterolemie is het speciale aandachtsgebied van orthomoleculair therapeut Chantelle Kompier.

Echter, deze genetische mutatie is wellicht niet persé een foutje, maar een heel goed idee geweest in de evolutie om allerhande virussen, de pest en epidemieën te overleven. Cholesterol is immers kort gezegd tevens ons lichaamseigen brandstof voor ons immuunsysteem. Ook los van deze genetische variant(en) is een zogenaamd iets hoger cholesterol bij ziekten en hogere leeftijd juist erg nuttig i.p.v. ongewenst. Nu de tijd van hele grote zware ronddwalende bacteriële en virale ziekten voorbij lijkt….. is wellicht een hoog (LDL) cholesterol niet altijd meer nodig. In de Gezonder Beter praktijk werkt Chantelle Kompier al meer dan 15 jaar met bewezen,  op maat voorgeschreven supplementen, leefstijl en voedingsadviezen,  die alle vitamines en mineralen, cholesterolwaarden, homocysteïne en lipoproteines tussen mooie marges houden. Tevreden cliënten komen uit het hele land hiervoor naar Breda.

“In toenemende matewordt getwijfeld aan de theorie dat cholesterol de veroorzaker is van hart- en vaatziekten. Een verandering in het denken over de oorzaken van hart- en vaatziekten is nodig.” Dick Bijl, oud huisarts & Epidemoloog.

“Gebrek aan een verband of een omgekeerd verband tussen lage-dichtheid-lopoproteine-cholesterol en sterft bij ouderen – een systemische review” De conclusie van dit gedegen onderzoek, luidt dat boven de 60 jaar mensen met een hoog LDL ten minste net zo lang, en zelfs langer levern dan mensen met een laag LDL. Artikel uit 2016 valt op en is een van de meest gelezen artikelen van het British Medical Journal.

“Geen enkel proefondervindelijk onderzoek blijkt te resulteren in minder sterfgevallen en minder hart- en vaatziekten en de bijwerkingen zijn niet gering” Hans van der Linde, huisarts en oud-lid van het College voor Accreditatie Huisartsen

1 x in de 3 maanden zijn er groepsbijeenkomsten waarin hypercholesterolemie, de werkingsmechanismen, suppletie, medicatie en interacties, goede voedingsmiddelen,  wél vermijdbare risicofactoren in een klein groepje “soortgenoten” wordt uitgelegd. Goede informatie en bewustwording zijn essentieel. Zo kan ieder voor zichzelf bepalen waar nog winst te behalen valt. Ieder mens is uniek, iedere behandelaanpak dient dus ook uniek te zijn. Wanneer men over voldoende informatie beschikt om beslissingen te kunnen nemen, de voor- en nadelen en risico’s af te wegen, kan men samen met uw huisarts, cardioloog én met begeleider Chantelle Kompier zijn/ haar individuele behandelplan opstellen én gemotiveerd zelf volgen.